Aanmelden

De Studiedag "Ontmoeting met Anderson" is een initiatief van, en dus toegankelijk voor leden van, de
Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij NGGV
en de
Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij (IOGVM) ‘LE DROIT HUMAIN’.De Studiedag wordt gehouden in het

Logegebouw Utrecht
Maliebaan 70-A
3581 CV Utrecht

Het programma start om 11 uur (inloop vanaf 10.30 uur) en loopt tot 16.30 uur. Koffie/thee, een eenvoudige lunch en een licht aangeklede borrel aan het eind van de dag behoren tot het programma.

De kosten voor deelname bedragen € 16,00 per persoon, direct bij aanmelding zonder nadere uitnodiging te voldoen via bankrekening
NL91 INGB 0006 2065 76 tnv Plato ovv Anderson 
Pas na bevestiging van ontvangst van uw volledige*) aanmelding èn betaling is uw aanmelding definitief en uw plaats gereserveerd.

Betalen aan de deur is mogelijk maar wordt afgeraden. Vooraf betaalde aanmeldingen gaan voor en vanwege het beperkt aantal plaatsen is op de dag zelf nog kunnen aanschuiven niet gegarandeerd. Verder bedragen de deelnamekosten dan € 18,00 per persoon, in cash gepast te voldoen. Er zal geen wisselgeld zijn.

Aanmelden kan uitsluitend per mail via ontmoetingmetanderson@gmail.com

*) bij aanmelding is vermelding van uw volledige naam, adres, telefoonnummer, Orde, Loge en graad verplicht.