Uitnodiging

Uitnodiging voor een hernieuwde kennismaking

Wij kennen elkaar. U en ik. 
Misschien niet persoonlijk, maar wij kennen elkaar. U hebt mijn boek gelezen. Of er in ieder geval van gehoord. Mijn boek "The Constitution of the Free-Masons" is 294 jaar oud. En het ligt ten grondslag aan de vrijmetselarij zoals die tot op de dag van vandaag wereldwijd bekend is.
   
Nu hoor ik u denken: is het na bijna driehonderd jaar geen tijd voor een update? Voor de Constituties 2.0? Nieuw en verbeterd!? Of is mijn werk zo’n visionair document dat het na al die jaren nog steeds zijn zeggingskracht behouden heeft? En dus vooral in ongewijzigde vorm overgeleverd en geherinterpreteerd kan en moet worden?

Anders gezegd: wat voor club was "mijn" Freemasonry driehonderd jaar terug (tijd vliegt…) en wat voor club is het nu? Veel van de dingen waar we toen voor op de bres sprongen zijn zo te zien in uw tijd vanzelfsprekend geworden. Of vergis ik me?

Ik wil daar graag met u over van gedachten wisselen. Op 12 november aanstaande in het logegebouw aan de Maliebaan te Utrecht. Van klokke elf tot vier.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de twee grootste gemengde vrijmetselaarsorganisaties: NGGV en LDH. Dus zal ik maar door de vingers zien dat er mannen en vrouwen aanwezig zijn. Over nieuwlichterij gesproken! 
De ruimte in het Logegebouw is beperkt, dus vol = vol. Aangezien ik veel belangstelling verwacht is het dus zaak dat u zich snel aanmeldt. Dat aanmelden ging vroeger per brief maar moet nu, begreep ik, via het email-adres: ontmoetingmetanderson@gmail.com. Per postduif kan misschien ook nog.

Met Broederlijke groet! 
Broeder James Anderson.